Helligkilde

Invitation Åbenthus

Folder om gruppen

Spejderliv er samarbejde

Spejderliv er udeliv for alle aldre. Med plads til alle.


Hvornår og hvor?

Mødetider for grenene på onsdage :

Ulve (7 - 10 år): 18.00 - 19.30

Stifindere (10 - 12 år): 18.00 - 20.00

Spejdere (12 - 18 år): 18.00 - 20.30

Pionerer (18 - 24 år): Torsdage, efter behov
Ring til lederne på 29676124 eller 53570759 eller 21566998 for yderligere oplysninger og tilmelding.


DGS Helligkilde Gruppe Gråskegårdevej 6, Tirstrup 8400 Ebeltoft


Hvad er Gul Spejder?

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst Spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejder-bevægelsen: Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børn og unge en lang række praktiske færdigheder udvikler spejderlivet hos De Gule Spejdere børn og unges forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund.
Bålmad og bålhygge er en vigtig del af samværet. Alle aldersgrupper samles ofte om fælles lejrbål.
Gode færdigheder og positive oplevelser, skaber glade børn.


Grenene

De Gule Spejdere arbejder i aldersopdelte grene. Afsættet er et aktivt lærende fællesskab, sjove og udfordrende oplevelser, leg og eksperimenter, nye venskaber og gode kammerater. Alle grene arbejder i mindre grupper; bander, kobler og patruljer ud fra tanken om at børn leder børn under opsyn af voksne. Børnene lærer værdien i at samarbejde med hinanden og at alle kan bidrage med noget.


Ulveflokken (7 - 10 år)
Ulveflokken tager udgangspunkt i Rudyard Kiplings eventyrlige fortælling Junglebogen, hvorfra også flokkens traditioner, lege og børnenes ulvenavne udspringer. Som ulv lærer børn det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, og aktiviteterne rummer samtidig et stort element af leg.


Stifinderne (10 - 12 år)
Stifindergrenen tager udgangspunkt i de nordamerikanske indianere, hvorfra der også hentes inspiration til stifindernavne, leg, turneringer etc. På møderne hæves niveauet på færdighederne en smule og der arbejdes og konkurreres bl.a. indenfor lejropbygning, madlavning og bueskydning.
Er der en indianer gemt i dig?


Spejdergrenen (12 - 18 år)
I Spejdergrenen udvikles der en tak yderligere på færdigheder. Lejropbygning og konkurrence bliver en stadig større del af spejderarbejdet, tillige med fordybelse i div. temaer i forbindelse med duelighedstegnene. I denne gren får børn mere ansvar og mulighed for medbestemmelse, hvad angår planlægning og indhold af møder og tropsture.