Helligkilde


I august måned modtog Korpsstyrelsen fra en nyoprettet spejdergruppe Helligkilde på Djursland en anmodning om optagelse i De Gule Spejdere.

Gruppen er under ledelse af bl.a. Asbjørn Thomsen som vi i forvejen kender fra hans medlemskab af Rold Skov Gruppe og som arrangør af Ranger Challenge i Ree Park.

Korpsstyrelsen godkendte på sit møde Helligkilde som korpsets 17. spejdergruppe.

Helligkilde har brugt den første tid på at få opbygget en slagkraftig ledergruppe, som i dag tæller 12 indmeldte pionerer/rovere/ledere.
Ved siden af dette arbejde har de arbejdet målrettet på at finde et egnet sted til at starte spejdergruppen. De var fra starten enige om, at Helligkilde skulle have sit hjemsted i Tirstrup og har forhandlet med kommunen om at finde en egnet lokalitet.
Det er nu lykkedes og de har tegnet en 3-årig kontrakt på leje af en nedlagt genbrugsplads med tilladelse til at opsætte nogle pavilloner som mødested.

Asbjørn og Chano deltog på årets LPT og fik dermed fornøjelsen af at møde nogle af korpsets ledere. De blev godt modtaget og udtrykte selv stor tilfredshed med velkomsten.
De mødtes også med korpsstyrelsen som holdt møde om lørdagen under LPT’en.
I den kommende weekend deltager 3 ledere fra Helligkilde i årets ledertræf hos Gruppe Loke.

Lige nu arbejder Helligkilde på at få tingene helt på plads og derefter planlægger de at holde åbent hus for Djurslands børn og unge.

Korpsstyrelsen byder Helligkilde velkommen og vi glæder os til at mødes med jer til vores Korpsstyrelsesmøde den 25. november.

På det ene billede ses Helligkildes første Gruppestyrelse med Chano, Asbjørn og Henrik iklædt gruppens nye tørklæde; blå med grøn kant.
Det andet billede viser de pionerer, rovere og ledere som mødtes med Spejderchefen sidst i september.

DEL PÅ: